Actualidad

[editar plantilla]

El Programa Gitanos de l’Est de FSG Catalunya: més de 11 anys acompanyant a les famílies rrom immigrades en el seu procés d’inclusió social [editar]

08 de Septiembre de 2017
FSG Catalunya

COMPARTIR
El Programa Gitanos de l’Est de FSG Catalunya: més de 11 anys acompanyant a les famílies rrom immigrades en el seu procés d’inclusió social El projecte segueix avançant en el seu objectiu de treballar des d’una perspectiva integral amb les famílies Rroma/Gitanes immigrades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El 2017 és el 11è any del Programa de Foment de la Inclusió Social de Famílies d’Ètnia Gitana Procedents de Països de l’Europa de l’Est (Programa Gitanos de l’Est) desenvolupat fonamentalment a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. La nostra intervenció es porta a terme principalment en cinc àmbits: atenció bàsica, salut, educació, ocupació i habitatge. Aquests àmbits estan entrellaçats i interconnectats de tal forma que pugui provocar canvis reals en la situació de moltes famílies Rroma.

Es tracta d’una població amb proporció significativa en una situació d’exclusió o de risc d’exclusió, amb fortes barreres documentals i legals per a accedir a drets fonamentals i amb un imaginari negatiu molt intens.

En molts casos, l’Equip de la FSG és el primer en detectar la presència o la mobilitat de noves famílies, a més de realitzar la primera avaluació de demandes i necessitats. En aquest fet influeixen diversos factors. D’una banda, ser un programa amb estabilitat temporal durant els darrers anys fa que sovint sigui un primer referent per a moltes famílies, que arriben de la mà d’altres que ja coneixem. D’una altra, les capacitats i l’experiència acumulada fa que l’apropament sigui més efectiu i ràpid, avaluant amb agilitat les possibilitats, necessitats i demandes de les famílies, així com contribuint a assessorar-les en un context que sovint desconeixen. La importància que es dona dins del programa a la detecció activa i el treball de carrer al territori, combinat amb una xarxa cada vegada més consolidada amb altres serveis i entitats, fa que molts dels casos presents a la ciutat ens arribin, amb una major o menor intensitat posterior de la intervenció. Finalment, conèixer de primera mà i de manera permanent els fluxos migratoris de les famílies Roma / gitanes de l’est esdevé un element clau ja que ens ofereix una aproximació global del fenomen, i, ens permet també detallar la heterogeneïtat existent entre les pròpies famílies Roma. Aquesta metodologia cobra encara major sentit tant per incorporar la proximitat en la planificació i en l’acció, com per la seva orientació comunitària i cap a grups d’acció preferent o en situació de major vulnerabilitat (infants, joves, dones, etc.).

Respecte als àmbits cal dir que tot i que no han sofert canvis fonamentals en els darrers exercicis, hem notat molt l’increment de demandes relacionades amb l’atenció bàsica, tant pel context socioeconòmic (accés al mercat laboral, saturació de les activitats econòmiques marginals, etc.) com per la reducció o saturació de recursos destinats a les necessitats bàsiques, passant per la reducció de l’accés a prestacions socials (ja molt limitat prèviament per a aquesta població).

Salut i educació segueixen concentrant al voltant de dos terços de la nostra intervenció. Entre les tasques fonamentals en aquests àmbits es poden trobar: l’acompanyament a la matriculació (dins i fora de termini), el seguiment de la escolarització, la posada en marxa d’espais de reforç i oci educatiu, l’acompanyament en la tramitació Targetes Sanitàries (d’infants i adults), l’acompanyament en visites pediàtriques, el treball en el seguiment d’embarassos i en l’accés a mètodes anticonceptius i un llarg etcètera. A banda d’això, seguim fent una tasca de sensibilització i denúncia de situacions discriminatòries o de discrecionalitat en l’accés als drets fonamentals, un aspecte fonamental per seguir avançant en el ple reconeixement de la ciutadania per les famílies Roma immigrades.

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE ACTUALIDAD
...

GITANOS.ORG

...

GITANOS EN LA PRENSA

El alumnado gitano en Secundaria
  • El alumnado gitano en Secundaria
  • VER MÁS